Sistem topli rub

Warm Edge System

Na toplinsku izolaciju presudno utječe i konstrukcija izo-stakla. Osim višeslojnog stakla važnu ulogu igra tzv. topli rub kao sustav koji ne dozvoljava da termički vodljivi materijali dođu u izravan konktakt sa staklom.

Sistem termoplastičnog toplog ruba predstavlja novu generaciju koja omogućuje zamjenu kompletnog konvencionalnog sistema s aluminijskim distancerom, molekularom i primarnim kitom te time  eliminira metalni termički most.

Renato Horvat
tel: +385 1 463 5851
mob: +385 97 6507 565
e-mail: r.horvat@liszt.hr